prodej a aukce domén

Vybrat si kvalitní doménu pro svou webovou prezentaci nebývá mnohdy snadné. Většina vhodných doménových jmen je už dávno ve vlastnictví někoho jiného, přesto se nabízí možnost zíkat zajímavou doménu za rozumné peníze. Vítejte na webu BonusNet.cz, kde naleznete domény v aukcích i přímém prodeji. V seznamu nabízených domén členěných do kategorií dle zaměření jistě naleznete tu, která bude pro vaše záměry ta pravá. V aukcích můžete doménu získat navíc za velmi nízkou cenu.

aukce domén

Všechny nabízené domény jsou zpočátku ve stavu, kdy aukce není spuštěna. U každé domény je uvedena její vyvolávací cena a minimální částka, o kterou je možné předchozí nabízenou cenu navýšit. Ke spuštění aukce dochází v momentě zaslání první nabídky, která musí mít cenu minimálně rovnou její vyvolávací ceně nebo může být i vyšší. Po zahájení aukce je u domény uvedena i její aktuálně nejvyšší nabídnutá cena a čas konce aukce. Následuje 10 pracovních dnů do skončení aukce, během kterých mohou přicházet další konkurenční nabídky. Aukce končí pouze v čase 19:00, nikdy jindy. Pokud příjde jakákoli nabídka v poslední den trvání aukce, je konec aukce odsunut na 19. hodinu následujícího pracovního dne. Doménu získá ten, jehož nabídka bude v čase ukončení aukce nejvyšší. Nabídky obdržené po skončení aukce nebudou brány v potaz.

prodej domén (kup teď!)

U některých domén je uvedena cena "kup teď!". Pokud zájemce nabídne za doménu tuto částku, získává doménu ihned. Jedná se o přímý prodej domény za pevnou cenu, to znamená, že doména nebude zájemci prodána za jinou cenu.

prodej domén (nabídněte!)

Domény v kategorii "prodej (nabídněte!)" nemají pevně stanovenou cenu. Získat takovou doménu je možné pouze zasláním konkrétní cenové nabídky, která může nebo nemusí být přijata. V případě přijetí nabídky je doména zájemci ihned prodána. Pokud zájemce na svou nabídku neobdrží odpověď nebo odpověď bude negativní, nabídka byla nepřijata. V případě nepřijetí nabídky, může zájemce zaslat novou vyšší.